• ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑ
 • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΡΙΖΟΚΟΨΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΡΙΖΟΚΟΨΗ ΕΥΒΟΙΑ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑ
 • ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑ
 • ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
 • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 • ISO 2008:9001

Address

Address:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ

GPS:

38.47152011741561, 23.585732910216848

Telephone: